HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS
Analyse van de gevaren en kritische punten van controle:

OORSPRONG

HACCP is een controlemethode van de voedselveiligheid.
Het werd in Amerika door de NASA in 1959 uitgewerkt.
Het doel daarvan is om elk biologisch, chemisch en fysische gevaar aantepakken. Dat doen we zowel preventief als verijderend.
Daartoe bestaat de methode uit een analyse van de gevaren die het invoeren van kritische punten toelaat en ze onder controle te houden.
HACCP is een voorbeeld van een “norm“ die zich via de EEG Reglementering gevormd heeft en die opgenomen is in de nationale wetgeving.

 

DE 7 KERNPUNTEN VAN EEN HACCP-SYSTEEM

 1. Mogelijke gevaren onder de loep brengen. 
 2. Proces de kritische punten (CCP’s): vaststellen hoe we de gevaren kunnen beperken en liefst voorkomen.
 3. Per CCP de kritische grenzen vastleggen.
 4. Bepalen hoe de CCP’s gecontroleerd of opgevolgd kunnen worden.
 5. Via CCP bepalen welke verbeterende acties ondernomen moeten worden om de veiligheid te herstellen en te gehouden.
 6. Controle en evaluatie — een periodieke check-up om na te gaan hoe de HACCP methode u het beste helpt.
 7. Documentatie en registraties bijhouden en vastleggen van de aanpassingen.
 

WETGEVING

HACCP WETGEVING

Europese richtlijnen 178/2002 en 852/2004, 853/2004 brachten diepe wijzigingen in onze voedings wetgeving.

EUROPESE RICHTLIJNEN

 • 178/2002: legt de verplichting op dat levensmiddelen en dierenvoeders die op de markt komen, veilig moeten zijn en niet ongeschikt mogen zijn voor consumptie.
 • 852/2004: van toepassing vanaf 1 januari 2006, de maatregelen en de nodige voorwaarden om gevaren onder controle te houden en de geschiktheid voor menselijke consumptie te garanderen door de voorziene maatregelen op te nemen in het HACCP system
 • 853/2004: van toepassing op verwerkte of onverwerkte producten van dierlijke oorsprong.

KONINKLIJKE BESLUITEN

 • 14 november 2003: Het Koninklijk Besluit over de zelfcontrole en de verplichting van traceerbaarheid in de voedselketen.
 • 24 oktober 2005: Ministerieel besluit inzake de versoepeling van de regels voor de toepassing van zelfcontrole en de traceerbaarheid binnen bepaalde voedingsmiddel sectoren.
 

CONSULTANCY

AHC kan u helpen bij de toepassing van het HACCP-systeem in uw bedrijf:

DE VERSCHILLENDE STAPPEN

 • Algemeen (set-up en beschrijving van het bedrijf)
 • Hygiëne (hygiëenogram: plan voor de reiniging en ontsmetting)
 • Grondstoffen (controle en evaluatie van leveranciers)
 • Afgewerkte producten (beschrijving en microbiologische analyse)
 • Controle plan
 • Risicoanalyse en identificatie van de kritische controlepunten in uw productieproces
 • HACCP-plan
 • Registrering van de klachten en meldingen, opvragingen, terugroepingen
 • Traceerbaarheid
 • Wetgeving
 • Plan voor de opleiding en motivatie van het personeel